Menu
home
>>
ดำเนินการตัดหญ้า
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสายทาง พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข103 – แยกทางหลวงหมายเลข 101 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากยิ่งขึ้น

Scroll Up Skip to content