Menu
home
>>
ดำเนินการตัดหญ้าและวัชพืช

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณถนนสายทาง พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 – บ.สวนหลวง อำเภอสอง , เมือง , สูงเม่น , เด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อปรับปรุงให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content