Menu
home
>>
ดำเนินการตัดหญ้า

วันที่ 28 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนสายทาง พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 – บ.สวนหลวง อำเภอสอง , เมือง , สูงเม่น , เด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อปรับปรุงให้ทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม และปลอดภัยในการเดินทาง

Scroll Up Skip to content