Menu
home
>>
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วดำเนินการลาดตระเวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (รอบเช้า) แขวงทางหลวงชนบทแพร่ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วดำเนินการลาดตระเวน สายทางในโครงข่ายที่รับผิดชอบ สาย พร 3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านเด่นชัย อำเภอเมือง , สูงเม่น , เด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่สัญจรในสายทางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม
Scroll Up Skip to content